نویسنده = دستورانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل روند عوامل هیدروکلیماتولوژی و کاربری اراضی بر منابع آب حوزه آبخیز حبله‌رود

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 555-566

سمیه سادات سیدعلی؛ محمد رحیمی؛ جعفر دستورانی؛ محمد خسروشاهی