نویسنده = ایزدی حاجی خواجه لو، وحید
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خصوصیات اکولوژیکی گونه کَوَر (Capparis spinosa L.) در اکوسیستم‌های مرتعی منطقه مغان در استان اردبیل

دوره 22، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 721-729

وحید ایزدی حاجی خواجه لو؛ یونس عصری؛ جابر شریفی نیارق