نویسنده = راشکی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تعیین رویشگاه بالقوه تاغ در منطقه سیستان با استفاده از GIS

دوره 17، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 317-330

مجید زابلی؛ اکبر فخیره؛ احمد قنبری؛ حمید رضا مرادی؛ علیرضا راشکی