نویسنده = ابراهیمی، لیلا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه میزان ترسیب کربن ‌عملیات بیولوژیک در دو منطقه ریمله خرم‌آباد و آبخوان‌داری کوهدشت

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 230-219

مهران لشنی زند؛ یحیی پرویزی؛ لیلا ابراهیمی؛ بیتا مسعودی؛ بهمن رفیعی