نویسنده = امیرنژاد، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تعیین ارزش اقتصادی کارکرد تنظیم آب توسط پوشش‌های گیاهی پارک ملی بمو

دوره 25، شماره 1، بهار 1397، صفحه 216-226

حمید امیرنژاد؛ کمال عطایی سلوط؛ اردوان زرندیان


2. برآورد ارزش اقتصادی کارکرد حفاظت خاک (مطالعه موردی: تهم زنجان)

دوره 23، شماره 1، بهار 1395، صفحه 161-176

حسن یگانه؛ حسین آذرنیوند؛ ایرج صالح؛ حسین ارزانی؛ حمید امیرنژاد