نویسنده = حسین زاده، عسگر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تعداد دام بهره برداران بر وضعیت مراتع

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 513-523

عسگر حسین زاده؛ قدرت اله حیدری؛ حسین بارانی؛ حسن زالی