نویسنده = حسینی، سیده سمیه
تعداد مقالات: 1
1. تعیین اولویت پهنه‌های مستعد توریسم بیابانی با استفاده از GIS (مطالعه موردی استان اصفهان)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 430-441

سید اسکندر صیدایی گل سفیدی؛ سیده سمیه حسینی؛ بنت الهدی یزدان بخش