نویسنده = بیات موحد، فرزاد
تعداد مقالات: 1
1. لزوم بازنگری در تعیین وضعیت مرتع

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 513-523

فرزاد بیات موحد