نویسنده = زمانی، پویا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثرهای ارتفاع و فصل بر برخی شاخص های تنوع و یکنواختی پوشش گیاهی در بخشی از مراتع شهرستان همدان

دوره 20، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 584-598

مصطفی ملکی؛ مهدیه توکلی؛ پویا زمانی؛ حسن علی عربی