نویسنده = اکبرپور، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه روشهای فازی وحداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM+ (مطالعه موردی: حوضه آبریز کامه)

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 27-38

ابوالفضل اکبرپور؛ محمد باقر شریفی؛ هادی معماریان خلیل آباد