نویسنده = دهقانی بیدگلی، رضا
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی خطر تخریب سرزمین و شدت بیابان‌زایی با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی: منطقه میاندهی استان خراسان رضوی)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 877-887

رضا دهقانی بیدگلی؛ حمیدرضا کوهبنانی؛ محمدرضا یزدانی؛ جمال دشتی آمیرآباد


3. تعیین پتانسیل گیاهان شورپسند به عنوان منبع روغن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 920-927

محمدجواد مهدوی لاسینی؛ ابوالفضل رنجبر فردویی؛ احسان زندی اصفهان؛ رضا دهقانی بیدگلی