نویسنده = رضوانی مقدم، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل فلوریستیکی و مطالعه تنوع گیاهی منطقه حفاظت شده حسین آباد - استان خراسان جنوبی

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 62-74

حمیدرضا فلاحی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ محمدعلی بهدانی