نویسنده = اسمعلی عوری، اباذر
تعداد مقالات: 1
1. تغییرپذیری ویژگی‏های خاک در اثر تاج پوشش گیاهی و شدت‌های مختلف چرا

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 593-605

امیرحسین کاویان پور؛ زینب جعفریان؛ اباذر اسمعلی عوری؛ عطاءالله کاویان