نویسنده = ایلدرمی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر احیاء وَرک‌زارها با یونجه‌کاری دیم بر ترسیب کربن (مطالعه موردی: استان همدان)

دوره 26، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 302-312

بختیار فتاحی؛ سهیلا آقا بیگی امین؛ علیرضا ایلدرمی؛ مائده قربان پور دلیوند