نویسنده = امیری، منچهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اندازه ذرات تلماسه ها و کاربرد آن در منشأیابی رسوبات امتداد گسل اهواز

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 897-906

زینب گندمی؛ امیرحسین چرخابی؛ حسن محسنی؛ منچهر امیری