نویسنده = خلیفه زاده، رستم
تعداد مقالات: 1
1. پیش بینی کربن آلی خاک سطحی با تلفیق تحلیل عاملی و رگرسیون چندگانه در مراتع نیمه استپی لزور، فیروزکوه

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 699-712

رستم خلیفه زاده؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان؛ محمدرضا سراجیان مارالان