نویسنده = جعفری، علی اشرف
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی درصد استقرار جمعیت‌های مهم‌ترین بوته‌ای‌های علوفه‌ای چندساله در مناطق مختلف رویشی استان کرمان

دوره 25، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 335-343

علی محبی؛ ناصر عریزاده؛ علی اشرف جعفری؛ احسان زندی اصفهان؛ علیرضا افتخاری