نویسنده = بیات، محمود
تعداد مقالات: 1
1. عوامل خشک شدن درختچه‌های تاغ در منطقه حسین آباد میش مست قم

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 650-659

حسین توکلی نکو؛ عباس پورمیدانی؛ سیدمهدی ادنانی؛ حسین باقری؛ محمود بیات