نویسنده = بیدارلرد، محمود
تعداد مقالات: 1
1. اثر دما و بارندگی بر تولید روی زمین مراتع هیر و نئور استان اردبیل

دوره 25، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 577-593

فرید دادجو؛ اردوان قربانی؛ مهدی معمری؛ محمود بیدارلرد