نویسنده = اسماعیلی، ابوالقاسم
تعداد مقالات: 2
2. تاثیر مدیریت دام در مراتع بر پیشگیری از بیماریهای باکتریایی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 921-934

ابوالقاسم اسماعیلی؛ وحید نعمان