نویسنده = دادآفرید، حبیب
تعداد مقالات: 1
1. نقش چوپان در مدیریت دام و مرتع در استان آذربایجان غربی

دوره 9، شماره 3، تابستان 1381، صفحه 1129-1142

حبیب دادآفرید