نویسنده = الکعبی، اسامه
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه درمنه زارهای مناطق خشک و نیمه خشک به منظور معرفی شاخص های تخریب پوشش گیاهی در نواحی مرکزی ایران

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 483-494

اسامه الکعبی؛ مهدی بصیری؛ مصطفی کریمیان اقبال