نویسنده = افتخاری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تیپ های گیاهی منطقه فرخی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 695-702

مهدی افتخاری؛ محمدتقی فیضی