نویسنده = تربتی نژاد، نورمحمد
تعداد مقالات: 1
1. تعیین ارزش غذایی (مصرف اختیاری، قابل هضم مواد مغذی و مقدار انرژی) دو گونه درمنه دشتی و درمنه کوهی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 791-802

آشور محمد قره باش؛ نورمحمد تربتی نژاد؛ علی ستاریان