نویسنده = اسدی، ولی الله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر چرای دام اهلی (گوسفند و بز) و حیات وحش (کل و بز کوهی) بر برخی ویژگی‌های پوشش گیاهی مراتع شاه حیدر ارسباران

دوره 26، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 731-740

مهشید سوری؛ سیده خدیجه مهدوی؛ ولی الله اسدی؛ رستم خلیفه زاده