نویسنده = خطیبی، رسول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیرگونه‌های گز و تاغ بر ویژگی‌های خاک در منطقه نیاتک سیستان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 307-316

محسن فراهی؛ مرتضی مفیدی چلان؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ رسول خطیبی؛ اسفندیار جهانتاب