نویسنده = تقوایی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سوپرجاذب بر بنیه اولیه و بازده مصرف آب گیاهچه استبرق (Calotropis procera L.) در شرایط تنش خشکی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 216-230

فاطمه انجوی؛ منصور تقوایی؛ حسین صادقی؛ علیمراد حسنلی