نویسنده = بابک بحرینی نژاد، بابک
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه پتانسیل گیاهان مرتعی و خودرو منطقه ایرانکوه در پاکسازی خاک‌های آلوده به عنصر کادمیم

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 317-328

فرزاد پارسادوست؛ بابک بابک بحرینی نژاد