نویسنده = امیرخانی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی تنوع صفات زراعی و کیفیت علوفه در جمعیت های مختلف اسپرس زراعی (Onobrychis sativa)

دوره 23، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 417-429

حمیده جوادی؛ علی اشرف جعفری؛ معصومه رمضانی یگانه؛ محمود امیرخانی