نویسنده = دادگر، مریم
تعداد مقالات: 3
1. تجزیه و تحلیل زمین آماری غلظت آهن و روی در اراضی مرتعی و زراعی مطالعه موردی: منطقه آبسرد شهر دماوند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 447-454

مریم دادگر؛ مسعود محمد علیها؛ احسان زندی اصفهان


2. مطالعه و برآورد کربن ‌آلی خاک با استفاده از توابع انتقالی در مراتع دماوند

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 409-415

مریم دادگر؛ شهلا محمودی؛ محمدحسین مهدیان؛ محمد حسین مسیح آبادی؛ رضا سکوتی اسکویی