نویسنده = خداشناس، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه خصوصیات گیاهی و مواد آلی خاک در شرایط قرق و چرا (مطالعه موردی مراتع حومه مشهد)

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 416-423

حسین توکلی؛ حسین یشتی؛ علیرضا خداشناس