نویسنده = پیری صحراگرد، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ارزش رجحانی گونه‌های مورد چرای گاو در مرتع تزخراب استان آذربایجان‌غربی با استفاده از روش شاخص انتخاب گونه در طی فصل‌چرا

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 482-493

محمد فیاض؛ حسن یگانه؛ میرطاهر قائمی؛ حسین پیری صحراگرد؛ مهدی معمری