نویسنده = اونق، مجید
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مناطق خطر با استفاده از رویکرد آمایش سرزمین (مطالعه موردی: آبخیز چهل‌چای مینودشت- استان گلستان)

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 524-536

آزاده گوهردوست؛ امیر سعدالدین؛ مجید اونق؛ علی نجفی نژاد