نویسنده = احقاقی، رویا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی برخی از خصوصیات اکولوژیک چهارگونه اسکنبیل در استان یزد

دوره 22، شماره 1، بهار 1394، صفحه 168-183

رویا احقاقی؛ اصغر مصلح آرانی؛ حمیدرضا عظیم زاده؛ محمد زرگران؛ بهمن کیانی