نویسنده = فریدون ملتی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 547-559

الهام رفیق؛ کمال الدین ناصری؛ منصور مصداقی؛ فریدون ملتی


2. معرفی سه گونه علوفه ای Prangos latiloba Korov.، Convolvulus commutatus Boiss و Stachys trinervis Aitch. & Hemsl. در مراتع استان خراسان شمالی

دوره 20، شماره 1، بهار 1392، صفحه 145-160

محمد جنگجو؛ فریدون ملتی؛ زهره آتشگاهی؛ مجید وطن پور