نویسنده = خسرو میرآخورلو
تعداد مقالات: 4
1. کاربرد تصاویر سنجنده ETM+ در تخمین میزان تولید و پوشش گیاهی مراتع منطقه طالقان

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 24-31

حسین ارزانی؛ زین العابدین حسینی؛ خسرو میرآخورلو


3. تخمین مقدار علوفه مراتع با استفاده از داده‌های ماهواره ای (مطالعه موردی حوزه آبخیز دماوند)

دوره 13، شماره 2، تابستان 1385، صفحه 127-138

خسرو میرآخورلو؛ سید زین العابدین حسینی


4. قلمرو محدوده‌های بیابانی استان هرمزگان از دیدگاه زمین شناختی

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 17-26

سعید چوپانی؛ محمد خسرو شاهی؛ محمد غلامپور؛ خسرو میرآخورلو