همکاری با انجمن علمی مدیریت و کنترل مناطق بیابانی ایران
دوره 31 (1403)
دوره 30 (1402)
دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
آسیب‌شناسی فرایند صدور و تمدید پروانه چرای دام

سیدجعفر سیداخلاقی؛ مائده یوسفیان؛ داود درویشی؛ داریوش قربانیان

دوره 30، شماره 3 ، دی 1402، ، صفحه 381-394

چکیده
  سابقه و هدفبراساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، هرگونه بهره‌برداری از منابع طبیعی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی باید با تصویب و مجوز سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور انجام شود. صدور پروانه مرتع‌داری و چرای دام از مهمترین مجوزها در بخش منابع طبیعی است که فرایند اجرایی خاص خود را دارد. شواهد نشان می‌دهد مسائل و مشکلات ...  بیشتر

ارزیابی توان ذخیره کربن گونه‌های شورروی Suaeda fruticosa، Tamarix aphylla،Tamarix leptoptala و Alhagi camelorum و گونه غیرشورروی Artemisia sieberi

داریوش قربانیان؛ احسان زندی اصفهان؛ محمد امیرجان؛ ابوالفضل نجاتیان

دوره 29، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 171-180

چکیده
  به منظور بررسی و مقایسه توان ترسیب کربن گیاهان شورپسند و اولویت‌بندی و معرفی آنها برای احیاء اراضی شور، گونه‌هایSuaeda fruticosa Forssk. ex J.F.Gmel، Tamarix aphylla (L.) H.Karst. ، Tamarix leptopetala Bunge و Alhagi camelorum DC. به عنوان گونه‌های شورروی و گونه Artemisia sieberi Besser به عنوان گونه غیرهالوفیت در مناطق خشک انتخاب شدند. پس از انتخاب سایت جنوب گرمسار در سال 96، لیست فلورستیک ...  بیشتر

بررسی و مقایسه توان تولید بیواتانول از بیوماس و ذخایر کربوهیدرات‌های ساختاری و غیرساختاری گونه‌های Suaeda vermiculata، Halocnemum strobilaceum و Seidlitzia rosmarinus

داریوش قربانیان؛ احسان زندی اصفهان؛ فرزانه بهادری

دوره 26، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 340-351

چکیده
  جهت مقایسه بیوماس و تعیین قابلیت تولید بیواتانول گونه‌های Suaeda vermiculata ، Halocnemum strobilaceum  و  Seidlitzia rosmarinus نمونه‌برداری از مواد گیاهی(ساقه‌ها و برگ‌ها) طی سه مرحله رشد گیاه شامل رشد رویشی، گلدهی و بذردهی انجام و پس از آماده سازی، مورد تجزیه لیگنوسلولزی جهت تعیین مقدار سلولز، همی‌سلولز و لیگنین قرار گرفت. میزان تولید بیوماس آنها نیز ...  بیشتر

بررسی امکان استقرار و مقایسه دو گونه از جنس آتریپلکس (Atriplex canescens و Atriplex verrocifera) برای تولید علوفه در اراضی شور و کم‌بازده

داریوش قربانیان؛ حیدر شریفه؛ محمد امیرجان؛ رسول میراخورلی

دوره 25، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 761-769

چکیده
    استفاده از اراضی شور و کم‌بازده برای تولید علوفه گام مهمی در راستای بهره‌وری بهینه از منابع آب و خاک با کیفیت پایین از دیدگاه کشاورزی به حساب می‌آید. گونه‌های  Atriplex canescensو Atriplex verrocifera به‌عنوان گونه‌های مقاوم به خشکی و شوری، قادر به تولید علوفه از اراضی شور و کم‌بازده هستند. برای بررسی امکان استقرار و سنجش میزان تولید علوفه ...  بیشتر

بررسی و تعیین کیفیت علوفه عجوه (Aellenia subaphylla) طی سه مرحله رویشی در مراتع قشلاقی استان سمنان

داریوش قربانیان؛ احسان زندی اصفهان؛ محمد امیرجان

دوره 23، شماره 1 ، فروردین 1395، ، صفحه 177-187

چکیده
  گیاه عجوه (Aellenia subaphylla) گونه‌ای بوته‌ای چندساله، مقاوم به شوری و خشکی است که در مراتع قشلاقی و میان‌بند استان سمنان پراکنش دارد. در نیمه دوم تابستان و اوایل پاییز علوفه قابل توجهی تولید می‌کند و بشدت توسط شتر چرا می‌شود. برای تعیین ارزش غذایی آن در سه مرحله رشد رویشی، گلدهی و بذردهی، از سرشاخه های 10 پایه در سه تکرار به شکل تصادفی نمونه‌برداری ...  بیشتر

بررسی و مقایسه کشت تلفیقی و استقرار گونه های مختلف خشکی پسند جهت احیاء و تقویت پوشش گیاهی مناطق خشک (تاغزارهای دست کاشت)

داریوش قربانیان؛ منصور قدرتی؛ حیدر شرفیه؛ مسلم مظفری؛ امیر مسلم

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1391، ، صفحه 443-456

چکیده
  با هدف استفاده از فضای خالی بین Haloxylon ammodendron برای شناسایی و معرفی گونههای مناسب جهت کاشت همزمان باSeidlitzia Atriplex canescens، Salsola rigida از گونه های ،H. ammodendron بوتهای و تقویت اکوسیستم مناطق دارای پراکنشاستفاده شد. نحوه کاشت در قالب مدل آماری بلوکهای کامل تصادفی ، با 3 Anabasis setifera و Nitraria schoberi ،rosmarinusبلوک (تکرار) و هر بلوک با 6 تیمار در ایستگاه تحقیقات منابع ...  بیشتر

بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر زرد شدن تاغزارهای دست‌کاشت ( مطالعه موردی در استان سمنان )

داریوش قربانیان؛ سودابه کروری؛ پروین صالحی؛ عمار رفیعی امام؛ سید محمد موسوی

دوره 15، شماره 4 ، اسفند 1387، ، صفحه 525-539

چکیده
  به منظور شناخت مهمترین عوامل موثر بر زردی و پژمردگی تاغ‌های دست‌کاشت، مطالعه برخی عوامل اساسی اکولوژیکی در منطقه محسن‌آباد گرمسار به‌عنوان منطقه‏ای با تاغزار دست‌کاشت و منطقه چاه جام شاهرود با تاغزار طبیعی انجام شد. در روش تحقیق، بررسی شرایط موجود تاغزارهای طبیعی و دست‌کاشت استان و انجام مطالعه فنولوژی، خاک شناسی، هواشناسی، ...  بیشتر

بررسی روابط متقابل برخی خصوصیات خاک وگیاه درگونه مرتعی Salsola rigida در مناطق بیابانی

داریوش قربانیان؛ محمد جعفری

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1386، ، صفحه 1-7

چکیده
  منطقه‌ای با پوشش خوب(تیپ) با تراکم زیاد و شادابی مناسب به نام دشت چاکیف ازتوابع شهرستان شاهرود انتخاب گردید (با تراکم 6825 بوته درهکتار و با 5/4 % سطح تاج پوشش). پس ازانتخاب محل، در منطقه مورد نظر4 پلات با مساحت 100 متر مربع برقرار و در هر پلات علاوه بر مطالعه مؤلفه‌های مختلف پوشش گیاهی، دو پروفیل، یکی در زیربوته Salsola rigida و دیگری در بین بوته‌های ...  بیشتر