نویسنده = جمال حسنی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رفتار چرایی گوسفند و مقایسه آن در شیب‌های مختلف در مراتع نیمه‌استپی مطالعه موردی(کرسنک، سرعلی‌آباد، سارال، گون بان و قروه)

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 558-569

علی احسانی؛ محمد فیاض؛ حمزه علی شیرمردی؛ سید علی حسینی؛ کاظم ساعدی؛ محمدرضا شوشتری؛ جمال حسنی


3. آت اکولوژی جاشیر (Prangos ferulacea ) در استان کردستان

دوره 14، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 171-184

جمال حسنی؛ امرعلی شاهمرادی