کلیدواژه‌ها = نفوذپذیری
تعداد مقالات: 5
3. بررسی ناهمگنی مکانی عملکرد اکوسیستم مرتعی ناشی از شدت‏های مختلف چرا و جهت‏های جغرافیایی

دوره 24، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 547-559

الهام رفیق؛ کمال الدین ناصری؛ منصور مصداقی؛ فریدون ملتی


5. بررسی نفوذپذیری در تیپ‌های مختلف گیاهی مراتع شور و قلیا در اینچه‌برون استان گلستان

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 280-291

سید علی حسینی؛ منیژه توان؛ حسین عیسایی