نویسنده = بارانی، حسین
تعداد مقالات: 2
1. عوامل محیطی مؤثر بر پراکنش تیپهای رویشی مراتع کچیک مراوه‌تپه

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 333-343

سیده زهره میردیلمی؛ غلامعلی حشمتی؛ حسین بارانی؛ یلدا همت زاده


2. بررسی رابطه بین نوع مالکیت مرتع و وضعیت بهره‌بردار‌ی (با تأکید بر مراتع ییلاقی شهرستان اراک)

دوره 17، شماره 1، بهار 1389، صفحه 166-179

معصومه سادات حسینی نسب؛ حسین بارانی؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی