نویسنده = جعفری، علی‌اشرف
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرهای سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه در دو گونه Agropyron desertorum و Agropyron elongatum

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-31

فهیمه عرب؛ علی‌اشرف جعفری؛ محمدحسن عصاره؛ محمد جعفری؛ علی طویلی