نویسنده = خواجه حسینی، محمد
تعداد مقالات: 2
2. بررسی مورفولوژیک بذر برخی گونه‌های مرتعی استان خراسان شمالی از منظر مکانیسم پراکنش بذر آنها

دوره 18، شماره 1، بهار 1390، صفحه 71-89

سپیده انورخواه؛ محمد خواجه حسینی؛ محمد جنگجو