نویسنده = زادبر، محمد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی ارزش رجحانی گونه‌های مرتعی و ارتباط آن با بارندگی

دوره 23، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 744-759

محمد زادبر؛ سمیه ناصری؛ محمد فیاض


2. پایش پوشش گیاهی مراتع نیمه‌استپی در شمال شرق ایران

دوره 18، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 231-243

محمد زادبر؛ حسین ارزانی؛ مژگان‌ عظیمی؛ ولی ا.. مظفریان؛ قنبر علی شاد؛ فریده ثقفی‌خادم؛ حسین توکلی؛ حسن امیر آبادی زاده؛ سمیه ناصری