نویسنده = اکبر زاده، مرتضی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات پوشش گیاهی مراتع طبیعی منطقه نیمه‌استپی بیله‌وار خوی استان آذربایجان‌غربی

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 82-94

میرطاهر قائمی؛ مرتضی اکبر زاده؛ شهرام عابدی