نویسنده = ابوالقاسمی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تنک کردن بر رشد و سرسبزی تاع کاری های استان یزد (نتایج ده ساله)

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 179-190

عباس زارع زاده؛ اسماعیل رهبر؛ محمد ابوالقاسمی


2. آت‌اکولوژی گونه Stipagrostis pennata در استان یزد

دوره 16، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 254-261

محمد ابوالقاسمی؛ امر علی شاهمرادی؛ ناصر باغستانی میبدی؛ صدیقه زارع کیا