نویسنده = پاریاب، علی اصغر
تعداد مقالات: 2
1. بررسی برخی خصوصیات بوم شناختی گیاه رمس Hammada salicornia

دوره 12، شماره 3، تابستان 1398، صفحه 212-232

حسین توکلی؛ علی اصغر پاریاب؛ غلامرضا قادری؛ مجید دشتی


2. بررسی برخی از نیازهای بوم شناختی Ammodendron persicum

دوره 13، شماره 1، بهار 1385، صفحه 39-47

حسین توکلی؛ امر علی شاهمرادی؛ علی اصغر پاریاب؛ عباسعلی فرهنگی