نویسنده = بذرافشان، ام البنین
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تغییرات پوشش گیاهی بر اساس شاخص‌های گیاهی با استفاده از سنجش از دور

دوره 24، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 778-790

سعیده ناطقی؛ احمد نوحه گر؛ امیرهوشنگ احسانی؛ ام البنین بذرافشان


2. پایش تغییرات کاربری اراضی بیابان‌های ساحلیبا استفاده از تکنیک تحلیل بردار تغییرات طی سال‌های 1380 تا 1393 (مطالعه موردی: جزیره قشم)

دوره 23، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 416-404

سعیده ناطقی؛ احمد نوحه گر؛ امیرهوشنگ احسانی؛ ام البنین بذرافشان