نویسنده = جوادی، سیداکبر
تعداد مقالات: 2
1. تعیین کیفیت علوفه Agropyron libanoticum Hack در مراحل مختلف فنولوژی

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 571-580

سید اکبر جوادی؛ شادی محمد پوری نعیم؛ حسین ارزانی؛ احمد احمدی


2. تحلیل اقتصادی واگذاری مالکیت مراتع در قالب طرح‌های مرتع‌داری

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 505-516

سیداکبر جوادی؛ لیلا عرب فشافویه؛ صادق خلیلیان