نویسنده = احمدیان، مامک
تعداد مقالات: 4
1. نقش سازندهای زمین شناسی در بیابان‌زایی حوزه آبخیز مند

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 583-594

حمیدرضا عباسی؛ محمود رجبی النی؛ سادات فیض نیا؛ محمد درویش؛ مامک احمدیان؛ علی شهبازی


2. بررسی برخی ویژگی‌های اکولوژیکی گونه مرتعی Hyparrhenia hirta (L.) Stapf به‌منظور احیاء مراتع نیمه‌استپی گرم

دوره 22، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 407-416

حمید هویزه؛ امرعلی شاهمرادی؛ حمیدرضا محرابی؛ مامک احمدیان


3. تهیه نقشه توان اکولوژیکی اراضی با استفاده از GIS و مقایسه آن با نقشه کاربری فعلی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گونی)

دوره 21، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 718-730

علی شهبازی؛ خلیل آقاجانلو؛ فاطمه عین لو؛ مامک احمدیان


4. بررسی مراحل فنولوژی گونه Artemisia aucheri در مناطق نیمه‌استپی ایران

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 13-23

علی احسانی؛ مامک احمدیان؛ سعید رشوند؛ محمد علی دهقانی تفتی؛ مصطفی زارع