نویسنده = جهانتاب، اسفندیار
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تأثیرگونه‌های گز و تاغ بر ویژگی‌های خاک در منطقه نیاتک سیستان

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 307-316

محسن فراهی؛ مرتضی مفیدی چلان؛ فیروزه مقیمی نژاد؛ رسول خطیبی؛ اسفندیار جهانتاب


2. تعیین الگوی پراکنش گونه های گیاهی غالب مراتع کوهستانی زاگرس مرکزی (مطالعه موردی: منطقه دیشموک در استان کهگیلویه و بویراحمد)

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 482-489

اسفندیار جهانتاب؛ یاسر قاسمی آریان؛ عادل سپهری؛ بهاره حنفی؛ عنایت الله یزدان پناه


3. بررسی اثرهای آللوپاتیک (بازدارندگی) گونه درمنه کوهی (Artemisia aucheri) بر خصوصیات جوانه‌زنی بذر و گیاهچه گونه علف‌بره (Festuca ovina) در شرایط گلخانه‌ای

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 297-305

حسین آذرنیوند؛ یاسر قاسمی آریان؛ رضا یاری؛ محمدعلی زارع چاهوکی؛ اسفندیار جهانتاب


4. بررسی رابطه خصوصیات خاکی مؤثر بر تیپهای رویشی (مطالعه موردی: مرتع دجینگ خاش- تفتان بلوچستان)

دوره 19، شماره 1، بهار 1391، صفحه 72-81

رسول خطیبی؛ یاسر قاسمی آریان؛ اسفندیار جهانتاب؛ محمدرضا حاجی‌هاشمی